Tutkimukset jatkuvat Pyhäjoen Hanhikivellä

Fennovoiman ydinvoimalan sijoituspaikalla Pyhäjoen Hanhikivenniemellä tehdään kevään ja kesän aikana useita tutkimuksia. Tutkimuksista saadaan tarvittavaa tietoa tulevien lupien hakemista sekä rakentamisen ja rakenteiden suunnittelua varten.

Tällä viikolla niemen edustan vesialueella aloitetaan pohjatutkimukset, ja lumen ja roudan sulettua alueella aloitetaan maaperä- ja kalliotutkimukset. Myös kesällä toteutetaan erilaisia ympäristömonitorointeja.

Pyhäjoella ja sen lähialueella käynnistettiin helmikuussa kalatalousselvitys, jonka osana tehdään kalastuskysely Raahen ja Pyhäjoen edustan merialueen ammatti- ja vapaa-ajan kalastajille. Laajaan kalatalousselvitykseen kuuluvat myös mm. kalojen poikastuotantotutkimukset ja kalaston rakenteeseen liittyvä tutkimus.

Fennovoima teettää selvitykset ja tutkimukset eri asiantuntijakonsulteilla. Tutkimusten aikataulut tarkentuvat suunnittelun edetessä.