Tutustu vuoden 2016 vuosikertomukseen - Fennovoimalle uusi hallitus

Fennovoima Oy:n hallituksen toimintakertomus on julkaistu.

Vuoden 2016 aikana Fennovoima kehitti organisaatiotaan ja turvallisuuskulttuuriaan voimakkaasti. Yhtiö palkkasi vuoden aikana noin 80 uutta asiantuntijaa seitsemässä rekrytointiaallossa.

Hankkeen merkittävimpiä edistysaskeleita olivat käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvien suunnitelmien edistyminen, toimitussopimukset suojausautomaation suunnittelijan ja turbiinin osalta sekä edistyminen rakentamislupa-aineiston valmistelussa. Laitospaikalla Pyhäjoella jatkettiin valmistelevia töitä. Vuosikertomuksen voi lukea kokonaisuudesssaan alla. 

Yhtiökokous nimesi 10.3.2017 yhtiölle uuden hallituksen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Härmälä (lue uutinen). Hallituksen kokoonpanoon löydät täältä.