Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto päätti Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut 2.6. lausunnon Fennovoiman ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Selostuksessa on selvitetty Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutuksia Pyhäjoen Hanhikiven niemellä.

Lausunnossa TEM toteaa, että selostus on YVA-lainsäädännön mukainen. YVA-selostuksessa on riittävän kattavasti kuvattu hankkeen ympäristövaikutuksia ja niiden lieventämismahdollisuuksia.

TEMin pyytämät lisäselvitykset koskevat lämpimien jäähdytysvesien vaikutuksia kasvillisuuteen ja eläimistöön. Fennovoima toimittaa lisäselvitykset ministeriölle rakentamislupahakemuksen yhteydessä, viimeistään kesäkuussa 2015. 

TEMin lausunto päätti hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

Lue TEMin tiedote täältä.