Työmaa-alueen turvallisuus varmistettava

Fennovoima on pyytänyt asiattomia oleskelijoita poistumaan työmaa-alueelta Pyhäjoen Hanhikiven niemeltä.

Alueella on oleskellut viikkoja henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan aiheuttaneet lukuisia vaaratilanteita. Myös alueella sijaitsevien vuokramökkien irtaimisto on poistettava.

- Niiden mökkiläisten kanssa, joilla on ollut vaikeuksia saada tyhjennettyä mökkinsä, keskustelemme mahdollisesta avun tarjoamisesta esimerkiksi teiden kunnostamisen suhteen, kertoo rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen Fennovoimasta. 

Fennovoima omistaa pääosan Hanhikiven niemen maa-alueesta. Myös loput alueesta on valtioneuvoston päätöksellä ennakkohaltuunotettu Fennovoimalle, joten yhtiöllä on oikeus pyytää asiattomia poistumaan alueelta. Alueen mökkien hallinta on niin ikään siirtynyt Fennovoimalle. 

Poistumispyyntö johtuu lisääntyneestä ilkivallasta Hanhikiven niemen alueella tehtäviä töitä kohtaan. 
Urakoitsijoiden, työntekijöiden ja muiden alueella liikkuvien vuoksi on tärkeää varmistaa, että alueella on turvallista liikkua ja työskennellä.

Alueella tehdään tällä hetkellä maanrakennustöitä. Laitospaikalle rakennetaan yhdystietä, joka valmistuu lokakuussa. Lisäksi alueelle rakennetaan aitaa. Varsinaista voimalaa ryhdytään rakentamaan aikaisintaan vuonna 2018 sen jälkeen, kun valtioneuvosto on myöntänyt ydinenergialain mukaisen rakentamisluvan. 

Lisätiedot:

Alueviestintäpäällikkö Heli Haikola
p. 020 757 9224