Työmaasähkön rakentaminen käynnistyy Hanhikiven niemellä

Työmaan aikaisen sähköliittymän rakentaminen aloitetaan viikolla 24 Hanhikiven niemen ydinvoimalaitospaikalla. Fennovoima on tilannut voimalaitostyömaalle sähkönsyöttöyhteyden Elenia Oy:ltä.

20 kV:n yhteys toteutetaan maakaapelilla, joka seuraa Puustellintien reittiä. Kaapeli on osa Elenian jakeluverkkoa.

Työmaan aikainen sähköliittymä tulee palvelemaan työmaalla tapahtuvaa rakentamista ja laitoksen ulkoalueita, kuten toimistoa, porttia, varastoja ja aluevalaistusta.

Sähköliittymä valmistuu syksyllä 2014. Suunnittelutyö maakaapelin reitistä tehtiin vuonna 2012.

Sähköliittymän rakentaminen voi häiritä hieman Puustellintien liikennettä. Urakan toteuttaa HSK Sähkö Oy.

Lisätietoja asiasta Fennovoiman sähkötekniikkapäällikkö Hannu Vaittiselta puh. 020 757 9234.