Vesa Ruuska nimitetty Fennovoiman Oversight-toiminnan johtajaksi

FM Vesa Ruuska on nimitetty Fennovoiman Oversight-toiminnan johtajaksi 21.10.2019 alkaen. Hän jatkaa Fennovoiman johtoryhmän jäsenenä ja ydinenergialain tarkoittamana Hanhikivi 1 -hankkeen rakentamisesta vastuullisena johtajana.

Vesa Ruuska johtaa Oversight-osastoa, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön johtamisjärjestelmän toimeenpanon valvonnasta sekä riskienhallinta-, turvallisuuskulttuuri- ja ympäristötoiminnoista. Vastuullisena johtajana Ruuska vastaa ydinturvallisuusmääräysten noudattamisesta Hanhikivi 1 -laitoksen rakentamisen aikana. Hän raportoi yhtiön toimitusjohtajalle.

Ruuskalla on vahva kokemus ydinvoima-alan turvallisuusasioista. Fennovoimassa hän on työskennellyt vuodesta 2015, ensin ydinturvallisuusjohtajana ja sittemmin yritysturvallisuusjohtajana. Ennen Fennovoimaa Ruuska on työskennellyt pitkään Posivassa sekä Säteilyturvakeskuksessa ydinturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Koulutukseltaan hän on FM materiaalifysiikan ja ydinteknologian alalta.

Lisätietoja

Fennovoiman Oversight-toiminnan johtaja Vesa Ruuska, p. 020 757 8509
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416