Ydinjätehuoltoa koskeva lisäselvitys työ- ja elinkeinoministeriölle

Fennovoima on täydentänyt rakentamislupahakemustaan toimittamalla työ- ja elinkeinoministeriölle ydinjätehuoltoa koskevan lisäselvityksen.

Fennovoima jätti kesäkuussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriölle käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi ja loppusijoituslaitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Loppusijoitushankkeen tarkoituksena on huolehtia Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen käytön yhteydessä syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö esitti joulukuussa 2016 YVA-ohjelmaa koskevassa lausunnossaan lisäselvityspyynnön, jossa Fennovoimalta edellytettiin tarvittavia selvityksiä loppusijoituslaitoshankkeen etenemisestä YVA-menettelyn aikana.

Nyt toimitettu dokumentti sisältää selvityksen Fennovoiman suunnitelmista ja toimenpiteistä YVA-menettelyssä sekä yhteistyöstä Posiva Solutions Oy:n kanssa.

Lue ministeriön tiedote aiheesta ja Fennovoiman toimittama lisäselvitys.