Ydinvoimalaitoksen kemikaaliturvallisuuslupahakemus vireillä

Fennovoima hakee kemikaaliturvallisuuslupaa ydinvoimalaitoksella tarvittavien vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin. Lupahakemuksen kuulutus on käynnistynyt.

Fennovoima on jättänyt kemikaaliturvallisuuslupahakemuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) käsiteltäväksi helmikuussa, ja täydentänyt hakemusta heinäkuussa. Lupahakemus koskee ydinvoimalaitoksen käytönaikaista kemikaalien varastointia ja käyttöä. Ydinvoimalaitoksella varastoidaan ja käytetään vaarallisia kemikaaleja muun muassa vesikemian hallinnassa, puhdistusprosesseissa, generaattorin jäähdytyksessä sekä varageneraattorien polttoaineena. Radioaktiiviset aineet rajautuvat kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle, joten luvituksessa ei huomioida säteilyturvallisuutta. Säteilyturvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus (STUK).

Tukes on aloittanut Fennovoiman kemikaaliturvallisuuslupahakemuksen kuulemisen vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelynturvallisuudesta annetun lain mukaisesti. Kuulemisaikana kansalaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä hakemuksesta Tukesille.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 31.7.–31.8.2020 välisen ajan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin Tampereen toimipisteessä (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä Tukesin verkkosivuilla >>.

Lisätiedot:
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416
Fennovoiman EHS-päällikkö Paula Saavalainen, p. 020 757 8447

Tukesin ylitarkastaja Tanja Heinimaa, tanja.heinimaa at tukes.fi