Yrittäjät hyötyvät Hanhikivi 1 -hankkeesta

Hanhikivi 1 -hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset näkyvät pohjoissuomalaisten yritysten arjessa, selviää Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kyselystä.

Noin puolet kyselyyn vastanneista kertoo hyötyneensä Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Lähes 30 prosenttia vastaajista ilmoittaa hankkeen kasvattaneen yritysten liikevaihtoa kahden viime vuoden aikana.

– On hienoa huomata, että suurhanke näkyy jo nyt yritysten liiketoiminnassa ja alueellamme. Kun voimalaitoksen rakentaminen alkaa, näkyvät hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset entistä voimakkaammin kaikilla toimialoilla, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainensanoo.

Yrittäjien tulevaisuudenarviot ovat optimistisia. Kyselyyn vastanneista 53 prosenttia arvioi yrityksensä liikevaihdon kasvavan Hanhikivi 1 -hankkeen vaikutuksesta seuraavien kahden vuoden aikana.

Vastaajista 15 prosenttia kertoo suurhankeen kasvattaneen heidän yrityksensä henkilöstömäärää ja lähes 30 prosenttia arvioi määrän kasvavan lähivuosina enemmän kuin yhdellä työntekijällä. Suurin osa hankkeen pohjoispohjanmaalaisista yrityksistä työllistää 50–100 henkilöä, mutta mukana on myös yksinyrittäjiä.

Kyselyyn vastanneista pyhäjokisista yrityksistä noin 45 prosenttia ja raahelaisista yrityksistä yli 27 prosenttia on mukana Hanhikivi 1 -hankkeessa. Kaikista vastaajista noin 26 prosenttia ilmoitti olevansa mukana Suomen kuudennen ydinvoimalan rakentamisessa.

– Raahen seutukunta on Hanhikivi 1 -hankkeen keskiössä. Tämä näkyy niin Fennovoiman työmaarekisterissä olevien paikallisten yritysten suurena määränä kuin palveluidenkin kysynnän kasvuna koko seutukunnan alueella, Raahen seudun yrityspalvelut kehittämiskeskuksen johtaja Risto Pietilä toteaa.

Kyselyn mukaan rakentamisen ja tavarankuljetuksen toimialat ovat hyötyneet hankkeesta tähän mennessä eniten. Suurimmat odotukset Hanhikivi 1 -hankkeen taloudellisista vaikutuksista ovat matkailu- ja ICT-alan yrityksillä sekä teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Fennovoima toteuttivat kyselyn yhteistyössä. Sähköinen kysely lähetettiin joulu-tammikuussa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrityksille ja Fennovoiman työmaarekisterissä oleville yrityksille. Kyselyyn vastasi 316 yritystä, joista 90 prosenttia oli Pohjois-Pohjanmaalta ja kymmenen prosenttia muualta Suomesta.


Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, p. 010 322 1981
Fennovoiman alueviestintäpäällikkö Heli Haikola, p. 020 757 9224
Raahen Seudun yrityspalvelut kehittämiskeskuksen johtaja Risto Pietilä, p. 044 439 3291