Kestävän energiantuotannon puolesta

Pidämme huolta ihmisten, ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista ja teemme työtä ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta. Vastuullisuustyömme keskittyy yhdeksään eri osa-alueeseen, joiden hallinnassa huomioimme Fennovoiman, Hanhikivi 1 -hankkeen ja sidosryhmien odotukset.

Vastuullisuusohjelma

Politiikat ja ohjeet

Mielipidemittaukset

Ilmastolupaus

Raportointi ja varmentaminen

Vastuullisuusraportti 2017

Suomi tarvitsee uutta energiaa

Sähkön kulutus ei tule Suomessa vähenemään. Sähkön avulla saamme aikaan valoa, lämpöä, kasvua ja hyvinvointia. Sähkö on tuotettava niin, ettei se kuormita ilmastoamme.

Fennovoima on suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen uudelle laitospaikalle Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Valmistuessaan laitos tuottaa kymmenyksen Suomen sähkön tarpeesta luotettavasti ja ilmastoystävällisesti.