Kestävän energiantuotannon puolesta

Pidämme huolta ihmisten, ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista ja teemme työtä ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta. Vastuullisuustyömme keskittyy yhdeksään eri osa-alueeseen, joiden hallinnassa huomioimme Fennovoiman, Hanhikivi 1 -hankkeen ja sidosryhmien odotukset.

Toimitusjohtajan katsaus

Lue Fennovoiman toimitusjohtajan ajatuksia Fennovoiman positiosta suhteessa Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikkaan ja kestävään kehitykseen. 

Vastuullisuusraportti 2018

Vastuullisuusraportissa nostamme esiin onnistumiset ja kehityskohteet kestävän kehityksen eri osa-alueilla. 

Vastuulliset toimintatavat

Ydinturvallisuus

Taloudellinen vastuu

Organisaation kehittäminen ja työskentely

Työterveys ja -turvallisuus

Vastuullisuus toimitusketjussa

Ympäristö

Paikallinen yhteistyö

Raportointi ja varmentaminen

Vastuullisuusohjelma

Suomi tarvitsee uutta energiaa

Sähkön kulutus ei tule Suomessa vähenemään. Sähkön avulla saamme aikaan valoa, lämpöä, kasvua ja hyvinvointia. Sähkö on tuotettava niin, ettei se kuormita ilmastoamme.

Fennovoima on suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen uudelle laitospaikalle Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Valmistuessaan laitos tuottaa kymmenyksen Suomen sähkön tarpeesta luotettavasti ja ilmastoystävällisesti.