Kestävän energiantuotannon puolesta

Pidämme huolta ihmisten, ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista ja teemme työtä ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta. Vastuullisuustyömme keskittyy yhdeksään eri osa-alueeseen, joiden hallinnassa huomioimme Fennovoiman, Hanhikivi 1 -hankkeen ja sidosryhmien odotukset.

Fennovoiman Hanhikivi 1 -voimalaitoksen pienoismalli

Olennaisuusarviointi

Vastuulliset toimintatavat

Ydinturvallisuus

Vastuullisuus toimitusketjussa

Taloudellinen vastuu -brändikuva

Taloudellinen vastuu

Organisaation kehittäminen ja työskentely

Mediahero bränd image

Työterveys ja -turvallisuus

Ympäristö

Paikallinen yhteistyö

Silmälasit-brändikuva

Raportointi ja varmentaminen

Sustainable development goals logo

Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat maailmaa kohti kestävää tulevaisuutta. Hanhikivi 1 -hanke vaikuttaa osaltaan usean tavoitteen saavuttamiseen.

Suomi tarvitsee uutta energiaa

Sähkön kulutus ei tule Suomessa vähenemään. Sähkön avulla saamme aikaan valoa, lämpöä, kasvua ja hyvinvointia. Sähkö on tuotettava niin, ettei se kuormita ilmastoamme.

Fennovoima on suomalainen energiayhtiö, joka rakentaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen uudelle laitospaikalle Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Valmistuessaan laitos tuottaa kymmenyksen Suomen sähkön tarpeesta luotettavasti ja ilmastoystävällisesti.