Eettiset ohjeet - Fennovoima Code of Conduct

Fennovoima haluaa olla maailmanluokan ydinvoimayhtiö, jolla on hyvä turvallisuuskulttuuri ja korkeat moraaliset periaatteet kaikessa toiminnassaan. Jotta tavoite saavutetaan, yhtiön on toimittava rehellisesti ja kannettava vastuu kaikista teoistaan ja toimistaan.

Fennovoiman eettiset ohjeet sisältävät toimintaamme ohjaavat periaatteet. Eettinen ohjeistomme noudattaa YK:n Global Compact -periaatteita, joiden tavoitteena on edistää yritysten kestävää kehitystä ja toiminnan vastuullista.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme hankkeeseen ja toimialaan liittyviä lakeja ja määräyksiä ja edellyttämme sitä myös sopimuskumppaneiltamme.

Eettiset toimintaohjeet ovat osa Fennovoiman Compliance and Ethics -ohjelmaa, jolla varmistamme, että toimintamme noudattaa lainsäädäntöä ja on kaikilta osin oikeudenmukaista. Kaikkien työntekijöiden on suoritettava Compliance and Ethics -koulutus, joka on myös osa perehdytyskoulutusta.