Fennovoiman vastuullisuusohjelma

Päivitimme Fennovoiman vastuullisuusohjelman alkuvuonna 2015 vastaamaan olennaisuusmatriisiin kerättyjä meille ja sidosryhmille tärkeitä vastuullisuuden teemoja. Samassa yhteydessä kirjasimme ohjelmaan Fennovoiman vuosien 2015-2018 vastuullisuustavoitteet ja tavoitteiden seuraamiseksi asetetut mittarit.

Vastuullisuusohjelmamme on kokonaisvaltainen ja se kattaa organisaation kaiken toiminnan. Ohjelma rakentuu neljälle strategisesti merkittävälle peruspilarille, jotka huomioidaan yhtiön kaikessa päätöksenteossa kaikkina aikoina. Nämä pilarit ovat: vastuulliset liiketoimintatavat, osaava henkilöstö, hankkeen taloudellinen kannattavuus osakkaille sekä korkein mahdollinen ydin- ja säteilyturvallisuus.

Vastuullisuutemme peruspilarit ovat pysyviä vaikka vastuullisuustyömme painopisteet muuttuvat hankkeen edetessä. Teemme tasaisin väliajoin kattavan arvioinnin vastuullisuusohjelman sisällölle ja päivitämme ohjelmaa vastaamaan hankkeen kulloisenkin vaiheen vaatimuksia.

Nykyisessä vastuullisuusohjelmassamme olemme kiinnittäneet erityistä huomiota niihin osa-alueisiin, jotka ovat olennaisuusanalyysin mukaan nyt luvitusvaiheessa ja rakentamisen alkuvaiheessa keskeisiä Fennovoiman vastuullisuudelle. Ohjelmassa korostuvia osa-alueita ovat tehokas projektijohtaminen, vastuullinen ihmisten johtaminen, sidosryhmien osallistaminen, vastuulliset liiketoimintakäytännöt ja ympäristövaikutusten hallinta.

Vastuullisuusohjelmassamme on kuvattu miksi nämä osa-alueet ovat Fennovoimalle keskeisiä, asetettu seurattavat tavoitteet niiden osalta sekä määritetty kunkin alueen osalta vastuun jakautuminen organisaatiossa.