Global Compact

Fennovoima on sitoutunut noudattamaan ja tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatteita, jotka koskevat niin ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä kuin korruption vastaista toimintaa.

Global Compact on maailman laajin yritysten vastuullisuusaloite, jonka YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan käynnisti vuonna 2000. Mukana aloitteessa on yli 9000 yritystä 166 maasta.

Fennovoima liittyi mukaan YK:n Global Compact -sitoumukseen helmikuussa 2017, sillä haluamme korostaa kestävän kehityksen merkitystä ja sosiaalista vastuuta Hanhikivi 1 -hankkeessa. Aloitteessa mukana olevat yritykset sitoutuvat myös raportoimaan vuosittain vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta.

Ihmisoikeudet

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Lisätietoa Global Compact -aloitteesta: www.unglobalcompact.org/