Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuden perusperiaatteet on kirjattu Fennovoiman politiikkoihin ja eettisiin toimintaohjeisiin, jotka on julkaistu ensimmäistä kertaa vuonna 2008 ja päivitetty yhtiön eri osastojen ja ylimmän johdon yhteistyönä viimeksi vuonna 2016. Fennovoiman koko henkilöstö on velvollinen noudattamaan säännöissä ja politiikoissa määriteltyjä periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Fennovoimalla vastuullisuus on strategisesti merkittävä asia, jota johdetaan johtoryhmästä käsin osana jokapäiväistä työtä. Keväällä 2015 meillä aloitti toimintansa myös yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, joka koostuu organisaatiossa eri tehtävissä toimivista asiantuntijoistamme. Ohjausryhmän tehtävänä on strategisten vastuullisuustavoitteiden vieminen käytäntöön ja vastuullisuuden toteutumisen seuraaminen. Ohjausryhmä raportoi suoraan johtoryhmälle.