Fennovoima – Osa ratkaisua, joka auttaa Suomea saavuttamaan päästötavoitteet

Sitoudumme pitämään julkisuudessa esillä puhtaan energiantuotannon merkityksen osana ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä edistämään cleantech-alan kasvua Suomessa.

Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ydinvoima on osa energiaratkaisua, jolla päästötavoitteisiin päästään.

Fennovoima rakentaa Suomeen päästötöntä ydinvoimaa, joka kattaa tulevaisuudessa arviolta kymmenyksen maan sähköntarpeesta. Hanhikivi 1 auttaa Suomea saavuttamaan päästötavoitteet ja edistää päästöttömän tulevaisuuden rakentumista.

Tavoite 1: Pidämme ilmastonmuutoksen esillä julkisessa keskustelussa.

Huoli päästöistä ja ilmastonmuutoksesta kasvaa suomalaisten keskuudessa. Energiateollisuuden teettämässä kyselyssä 68 prosenttia vastaajista mainitsee kolmen tärkeimmän energiapoliittisen päätöksen joukossa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja päästöjen vähentämisen. Fennovoiman Hanhikivi 1 – ydinvoimalaitos vastaa valmistuessaan tähän tarpeeseen.

Aiomme pitää yllä keskustelua ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tehokkaista ratkaisuista, joilla muutosta voidaan hillitä. Ilmastotyö on meille sekä sanoja että tekoja.

Sitoudumme jatkuvaan ja näkyvään markkinointiviestintään ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja ratkaisukeinoista vuosina 2018–2022.

Mittari: toteutunut / ei toteutunut.

Tavoite 2: Edistämme cleantech-alan kasvua Suomessa.

Hanhikivi 1 – hanke on valtava investointi, joka kasvattaa myös cleantech-liiketoimintaa Suomessa. Cleantechin kasvu auttaa päästöttömän tulevaisuuden rakentamisessa. Hankkeeseen osallistumisen seurauksena lukuisat Suomessa toimivat yritykset saavat arvokkaan referenssin, jonka myötä ne voivat osallistua myös muiden vaativien, puhtaan energian lisäämiseen tähtäävien hankkeiden rakentamiseen Suomessa ja ulkomailla.

Sitoudumme edistämään cleantech-toimialan kasvua Suomessa. Arviomme mukaan Hanhikivi 1 -hankkeen rakentamisen vaikutuksena cleantech-ala kasvaa Suomessa seuraavasti:

  • liikevaihto kasvaa 400 miljoona euroa,
  • arvonlisäys kasvaa 120 miljoonaa euroa ja
  • työllisyys kasvaa 1500 henkilötyövuotta.

Mittari: toteutunut / ei toteutunut.

Toteutumista mitataan Rambollin kehittämällä resurssivirtamenetelmällä, jolla voidaan todentaa cleantech-alan yritysten kehitys hankkeen eri vaiheissa. Cleantech-alan määritelmä perustuu Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastoon (YLT).

Hanhikivi 1 -hankkeen synnyttämä cleantech -raportti