Ihmiset ja osaaminen

Sitoutunut ja osaava henkilöstö on Hanhikivi 1 -hankkeen onnistumisen edellytys. Fennovoiman organisaation ja sen osaamisen on vastattava kullekin projektivaiheelle asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia.

Kehitämme Fennovoiman organisaatiota rakentamisvaiheen tarpeiden mukaiseksi. Organisaatiosuunnittelussa valmistaudumme jo myös aikaan jolloin Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos on käynnissä. Vahvuutenamme globaalissa kilpailussa ydinvoima-alan osaajista ovat mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät, mahdollisuus päästä mukaan kehittämään uuden ydinvoimayhtiön toimintaa ja omaa osaamista osana välittävää ja kannustavaa työyhteisöä.

Panostamalla työhyvinvointiin ja hyvään työskentelyilmapiiriin vaikutamme samalla työn tuottavuuteen, henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon. Muun muassa organisaatiorakenteen toimivuudella, johtamisen laadulla ja mahdollisuuksilla ammatilliseen kehittymiseen on iso merkitys työyhteisön hyvinvoinnille.

Henkilöstötietoja vuodelta 2021

Henkilöstömäärä 398 Naisia 31 %
Helsingissä 310 Miehiä 69 %
Pyhäjoella 88 Henkilöstön keski-ikä 43
Kokonaishenkilöstövahvuus 462 Organisaation kasvu 28
Uusia vakituisia työntekijöitä 51 Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus 5,5 %

Fennovoima on monikulttuurinen organisaatio

Monikulttuurisuus on kansainvälisen työyhteisömme valttikortti. Uskomme sen rikastuttavan osaamistamme, ajatusmaailmaamme ja työympäristöämme. Emme suvaitse syrjintää tai epäoikeudenmukaista kohtelua missään tilanteessa, eikä henkilön iällä, sukupuolella, kansalaisuudella, etnisellä taustalla, uskonnolla, poliittisilla mielipiteillä, seksuaalisella suuntautumisella, vammalla tai millään muulla vastaavalla tekijällä ei ole vaikutusta työllistymiseen, työyhteisössä toimimiseen tai uralla menestymiseen Fennovoimassa.

Henkilöstön näkemys Fennovoimasta

Syksyllä 2021 henkilöstön keskuudessa toteutettiin työnantajamielikuvatutkimus, jonka mukaan olemme onnistuneet luomaan Fennovoimasta välittävän ja kannustavan työyhteisön. Arvioimme työhyvinvointia myös osana Fennovoiman turvallisuuskulttuurin itsearviointia.

Fennovoima työpaikkana 2021

Työpaikan ilmapiiri 3,91 Palkkaus 3,80
Mielenkiintoiset työtehtävät 4,11 Työn merkityksellisyys 4,08

Asteikko 5–1, jossa 4–5 erinomainen, 3,5–3,99 hyvä, 3–3,49 keskinkertainen, 2,5–2,99 huono, ja 1–2,5 erittäin huono. Tutkimukseen vastasi yhteensä 230 fennovoimalaista ja talossa työskentelevää konsulttia.

Osaava organisaatio

Fennovoimassa henkilöstön osaamiseen ja jatkuvaan oppimiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vastaamme joustavilla ja monipuolisilla koulutusratkaisuilla Hanhikivi 1 -projektin sekä työntekijöidemme ammatillisiin kehitystarpeisiin. Kaikille työntekijöille pakollisia koulutuksia on lukuisia kattavasta perehdytyskoulutuksesta sisäisiä toimintaohjeita, turvallisuutta ja eettisiä toimintatapoja käsitteleviin koulutuksiin. Lisäksi tarjolla on paljon koulutuksia työntekijän ammatillisen osaamisen tukemiseksi. Olemme viime vuosina kehittäneet koulutusten digi- ja etäopiskeluratkaisuja. Henkilöstölle kertyi keskimäärin 33 koulutustuntia vuonna 2021. Kehityskeskusteluihin osallistui vuonna 2021 96 % henkilöstöstä.

Päivitetty viimeksi 16.3.2022.