Ihmiset ja osaaminen

Sitoutunut ja osaava henkilöstö on Hanhikivi 1 -hankkeen onnistumisen edellytys. Fennovoiman organisaation ja sen osaamisen on vastattava kullekin projektivaiheelle asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia.

Kehitämme Fennovoiman organisaatiota rakentamisvaiheen tarpeiden mukaiseksi. Organisaatiosuunnittelussa valmistaudumme jo myös aikaan jolloin Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos on käynnissä. Vahvuutenamme globaalissa kilpailussa ydinvoima-alan osaajista ovat mielenkiintoiset ja haastavat työtehtävät, mahdollisuus päästä mukaan kehittämään uuden ydinvoimayhtiön toimintaa ja omaa osaamista osana välittävää ja kannustavaa työyhteisöä.

Panostamalla työhyvinvointiin ja hyvään työskentelyilmapiiriin vaikutamme samalla työn tuottavuuteen, henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon. Muun muassa organisaatiorakenteen toimivuudella, johtamisen laadulla ja mahdollisuuksilla ammatilliseen kehittymiseen on iso merkitys työyhteisön hyvinvoinnille.

Oppiva organisaatio

Henkilöstön jatkuvaa oppimista tuetaan meillä monipuolisesti. Kaikille työntekijöille pakollisia koulutuksia on koulutusohjelmassamme lukuisia ja lisäksi tarjolla on paljon vapaaehtoisia koulutuksia työntekijän ammatillisen osaamisen tukemiseksi. Myös tutustumiskäynnit Hanhikiven niemen laitosalueella ovat tärkeä osa hankkeeseen perehtymistä.

Talon sisällä tai ulkopuolella suoritettavien kurssien ja koulutusten lisäksi kokemusperäinen oppiminen on ydinvoima-alalla tärkeää. Erityisesti insinööritehtävissä työskentelevät fennovoimalaiset käyvät havainnoimassa eri ydinvoimayhtiöiden toimintatapoja eri puolilla maailmaa muun muassa WANOn (World Association of Nuclear Operators) järjestämillä vierailuilla. Joka vuosi lukuisia fennovoimalaisia osallistuu lisäksi ydinvoima-alan yhteiselle ydinturvallisuus- ja ydinjätehuoltokurssille.

Henkilöstötietoja

2020

Henkilöstömäärä

370

Uusia vakituisia työntekijöitä

46

Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus

5,4 %