Paikallinen yhteistyö

Hanhikivi 1 -hanke vaikuttaa elinympäristöön ja arkeen Pyhäjoella ja sen lähikunnissa. Hanke tuo alueelle elinvoimaa ja hyvinvointia paikallisille asukkaille esimerkiksi uusien työpaikkojen ja palveluiden monipuolistumisen myötä.

Tiivis osallistuminen alueen kehittämiseen yhteistyössä julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa auttaa aluetta valmistautumaan hankkeen tuomiin muutoksiin, kuten asukasmäärän ja palvelutarpeiden kasvuun.

Rakennustyöt aiheuttavat myös kielteisiä vaikutuksia paikalliseen asuinympäristöön. Tällaisia ovat esimerkiksi raskaan liikenteen lisääntyminen ja vesirakennustöiden aiheuttama väliaikainen meriveden samentuminen. Emme pysty kokonaan poistamaan näitä hankkeen lieveilmiöitä, mutta kerromme avoimesti työmaan töistä ja niistä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

Mukana alueellisessa kehittämistoiminnassa

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä useita kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on koordinoidusti ja eri toimijoiden yhteistyönä vastata hankeen tarpeisiin ja saada mahdollisimman paljon hyötyä Hanhikivi 1 -hankkeesta. Meidän roolimme yhteistyötyöryhmissä on välittää ajankohtaista tietoa hankkeesta alueen toimijoille valmistautumisen tueksi.

Hankkeella vahva paikallinen tuki

Hanhikivi 1 -hankkeen paikallinen tuki on säilynyt vakaana. Pyhäjoen asukkaista 72,7 prosenttia kannattaa voimalaitoksen rakentamista Hanhikiven niemelle. Myös Pyhäjoen ja lähikuntien eli Kalajoen, Merijärven, Oulaisten ja Raahen alueella hankkeen kannatus on vakaata pienestä pudotuksesta huolimatta. Alueen asukkaista 67,2 prosenttia suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Voit lukea lisää mielipidemittausten tuloksista oikean valikon linkistä.

Paikallisten hankkeiden ja toiminnan tukeminen

Tuemme paikallistoimintaa osallistumalla tapahtumiin ja tukemalla taloudellisesti erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja yleishyödyllisiä hankkeita Pyhäjoella ja sen lähialueilla.
Vuonna 2018 tuimme paikallista toimintaa ja tapahtumia yhteensä noin 165 000 eurolla (2017: 146 000 € ja 2016: 168 000 €). Tuki jaettiin noin 70 paikalliselle yhdistykselle ja julkiselle toimijalle.