Paikallinen yhteistyö

Hanhikivi 1 -hanke vaikuttaa elinympäristöön ja arkeen Pyhäjoella ja sen lähikunnissa. Hanke tuo alueelle elinvoimaa ja hyvinvointia paikallisille asukkaille esimerkiksi uusien työpaikkojen ja palveluiden monipuolistumisen myötä.

Tiivis osallistuminen alueen kehittämiseen yhteistyössä julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa auttaa aluetta valmistautumaan hankkeen tuomiin muutoksiin, kuten asukasmäärän ja palvelutarpeiden kasvuun.

Rakennustyöt aiheuttavat myös kielteisiä vaikutuksia paikalliseen asuinympäristöön. Tällaisia ovat esimerkiksi raskaan liikenteen lisääntyminen ja vesirakennustöiden aiheuttama väliaikainen meriveden samentuminen. Emme pysty kokonaan poistamaan näitä hankkeen lieveilmiöitä, mutta kerromme avoimesti työmaan töistä ja niistä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

Mukana alueellisessa kehittämistoiminnassa

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä useita kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on koordinoidusti ja eri toimijoiden yhteistyönä vastata hankeen tarpeisiin ja saada mahdollisimman paljon hyötyä Hanhikivi 1 -hankkeesta. Meidän roolimme yhteistyötyöryhmissä on välittää ajankohtaista tietoa hankkeesta alueen toimijoille valmistautumisen tueksi.

Hankkeella vahva paikallinen tuki

Norstat Finland Oy:n loka-marraskuussa 2021 toteuttaman tutkimuksen mukaan 77,4 prosenttia pyhäjokisista kannattaa Hanhikivi 1 -hanketta. Koko tutkimusalueella 74 prosenttia asukkaista suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Voit tutustua tutkimuksen tuloksiin täältä.
 

Paikallisten hankkeiden ja toiminnan tukeminen

Tuemme paikallistoimintaa osallistumalla tapahtumiin ja tukemalla taloudellisesti erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja yleishyödyllisiä hankkeita Pyhäjoella ja sen lähialueilla.

Päivitetty viimeksi 22.3.2022.