Henkilöstö

Innostunut ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme onnistuneen hankkeen toteuttamiseksi. Tarjoamme henkilöstöllemme haastavia työtehtäviä ja kannustamme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Meille on tärkeää, että henkilöstö on innostunut työstään.

Pyrimme aktiiviseen vuoropuheluun työnantajan ja työntekijöiden välillä. Järjestämme kuukausittain koko henkilöstölle suunnatun projektikokouksen, jossa käydään läpi projektin ajankohtaisia asioita. Lisäksi työnantajan ja työntekijöiden edustajien yhteisiä koordinaatiokokouksia on säännöllisesti, ja tapaamme toisiamme myös epämuodollisissa koko henkilöstölle tarkoitetuissa tilaisuuksissa.

Työnantajana tuemme monipuolisesti henkilökunnan hyvinvointia, työn ja perheen yhteensovittamista ja panostamme tasa-arvoisuuteen ja reiluuteen.