Alan oppilaitokset

Olemme mukana Pohjois-Suomen koulutusverkostossa, johon kuuluu 17 organisaatiota Kokkolan, Kajaanin ja Rovaniemen väliseltä alueelta. Mukana ovat Oulun yliopisto, kaikki pohjoisen ammattikorkeakoulut sekä lisäksi ammattiopistoja ja täydennyskoulutuksen tarjoajia. Oppilaitosluennoilla ja laitospaikkavierailuilla tavoitamme suuren joukon ydinvoimasta kiinnostuneita ja innostuneita tekniikan alan opiskelijoita, joista osalle Fennovoima saattaa olla tulevaisuuden työpaikka.