Koulutusyhteistyötä Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomessa teollisuus on ollut vuosikymmeniä merkittävä elinkeino. Tästä syystä eri tekniikan alojen koulutus alueella on perinteisesti ollut kattavaa. Pohjois-Suomen koulutustarjonta vastaa hyvin myös Fennovoiman hankkeen tarpeita. Alueella koulutetaan eri tekniikan alojen, kuten esimerkiksi energia-, sähkö-, konetekniikan ja rakentamisen osaajia. Tekniikan alojen opetusta tarjotaan laajasti ammattikorkeakouluissa, Oulun yliopistossa, ammattiopistoissa ja aikuiskoulutuksena.

Pohjois-Suomen koulutusorganisaatioissa ymmärrettiin jo varhain Fennovoiman hankkeen merkitys alueelle. Fennovoimaan oltiin yhteydessä lukuisilta eri tahoilta yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi. Fennovoimassa oppilaitoksia haluttiin kohdella tasapuolisesti. Kutsuimme keväällä 2011 alueen koulutusorganisaatiot yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista. Ymmärrykseen yhteistoiminnan eduista päästiin nopeasti, ja laajuudessaan ainutlaatuinen oppilaitosten omaehtoinen koulutusyhteistyö sai alkunsa.

Nykyään Pohjois-Suomen koulutusverkostoon kuuluu 17 organisaatiota Kokkolan, Kajaanin ja Rovaniemen väliseltä alueelta. Mukana ovat pohjoisen ammattikorkeakoulut, ammattiopistoja, täydennyskoulutuksen tarjoajia sekä Oulun yliopisto. Fennovoima toimii verkostossa asiantuntijaroolissa sekä opetushenkilöstön valmentajana. Yhteistyöverkostoa vetää Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikkö.

Yhteistyön myötä verkostoon kuuluvilla koulutusorganisaatioilla on entistä paremmat edellytykset ja taloudelliset resurssit laadukkaan koulutuksen kehittämiseen alueella. Verkostoituminen mahdollistaa myös tehokkaan kommunikaation eri koulutusorganisaatioiden, Fennovoiman ja muiden tahojen välillä. Nykyisten koulutusohjelmien jatkuminen laaja-alaisina on Fennovoiman hankkeelle tärkeää ammattitaitoisen työvoiman varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Fennovoiman toive koulutusorganisaatioille on, että nykyisiin tekniikan alan koulutusohjelmiin sisältyisi myös tietoa ydinvoimasta.

Fennovoima mukana opettajavalmennuksissa

Fennovoiman näkyvin rooli Pohjois-Suomen koulutusverkostossa on tekniikan alan opettajavalmennusten asiantuntijana ja kouluttajana toimiminen. Pohjois-Suomen koulutusverkosto järjesti kaksipäiväisen ydinvoima-aiheisen tekniikan alojen opettajien valmennuksen ensi kertaa vuonna 2012. Tähän mennessä kolmesti järjestettyyn opettajavalmennukseen on osallistunut 160 opettajaa pohjoisen eri tekniikan alan koulutusorganisaatioista.

Fennovoiman asiantuntijat ovat toimineet valmennuksissa luennoitsijoina ja koonneet opetuksessa käytettävän materiaalin. Tiivisohjelmaisten valmennusten sisältö on käsitellyt muun muassa sähkömarkkinoita, ydintekniikkaa, ydinvoiman elinkaarta, lisensointia ja valvontaa ja Fennovoiman hanketta koskevista luennoista.

Fennovoiman asiantuntijoiden opettajavalmennuksista saama palaute on ollut hyvää. Koulutuksiin osallistuneet opettajat uskovat voivansa hyödyntää saamaansa tietoa omassa opetuksessaan. Opetusvalmennusten jälkeen on oppilaitoksissa käynnistetty ydintekniikkakursseja ja lisätty ydinvoima-aiheisia harjoitustöitä osaksi opintokokonaisuuksia.


 

Fennovoiman asiantuntijat perehdyttävät Pohjois-Suomen teknisen alan opettajia ydinvoimatekniikan ja -alan saloihin.