Viranomaiset, päättäjät ja toimialajärjestöt

Ydinvoimahankkeessa viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on laaja-alaista ja jatkuvaa. Luottamus ja avoimuus ovat toimivan yhteistyön perusta.

Koko hankkeen olemassaoloajan Fennovoima on pitänyt yllä keskusteluyhteyttä Suomen hallitukseen ja eduskuntaan. Käymme keskustelua myös EU:ssa toimivien sidosryhmiemme kanssa ja seuraamme meitä koskevaa EU-päätöksentekoa ja -lainsäädäntöä.

Säteilyturvakeskus (STUK) on yksi tärkeimmistä yhteistyötahoistamme. Yhdessä STUKin kanssa varmistamme turvallisuus- ja lisensiointiasioiden asianmukaisen huomioimisen kaikissa hankkeen vaiheissa.

Myös Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat Fennovoiman hankkeelle läheisiä ja tärkeitä viranomaistahoja. Aluehallintovirastosta haemme lukuisia rakentamiseen liittyviä lupia, ja ELY-keskus puolestaan valvoo näiden lupien noudattamista. Sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimivat myös linkkinä alueella toimiviin yrityksiin sekä työvoimaan.

Jatkossa kun rakentaminen Hanhikiven työmaalla kiihtyy, yhteistyömme mm. työsuojeluviranomaisten, maahanmuuttoviranomaisten ja veroviranomaisten kanssa laajenee ja tiivistyy. Laitosalueen turvallisuuteen ja lähialueen valmiussuunnitteluun liittyen teemme yhteistyötä myös paikallisen poliisin ja palolaitoksen kanssa.

Fennovoiman hanketta valvovien viranomaistahojen lisäksi teemme yhteistyötä järjestöjen kanssa Suomessa ja EU:ssa.

Yhteistyötahojamme ovat muun muassa: