Turvallisuus on ensi sijalla

Fennovoima vastaa ydinvoimalaitoksensa turvallisuudesta. Hankkeessamme turvallisuus asetetaan aina etusijalle.

Ydinvoiman tuotannon erityispiirteenä ovat sähköntuotantoprosessissa käytettävät ja syntyvät radioaktiiviset aineet. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudessa onkin erityisesti kyse laitoksen suunnittelusta, käyttämisestä ja käytöstä poistamisesta siten, että radioaktiivisten aineiden päästöt ja vaikutukset pidetään niin pieninä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. 

Fennovoima huolehtii, että ydinvoimala suunnitellaan ja rakennetaan niin, että sen käyttö on turvallista. Se pitää huolen myös rakennustyömaan turvallisuudesta. 

Mahdollisten uhkien laajalla kartoittamisella ja perusteellisella turvallisuussuunnittelulla varmistetaan varautuminen kaikkeen voimalaitoksen turvallisuutta uhkaavaan.

Ydinvoima-alalla noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatetta. Turvallisuutta tutkitaan ja kehitetään eteenpäin koko ajan. Myös koko maailman ydinvoimaloiden tapahtumia seurataan, ja niiden perusteella arvioidaan omaa laitosta sekä otetaan oppia.

Suomalaiset ja Fennovoiman suunnittelu- ja toteutusvaatimukset ovat erittäin korkeat. Ydinvoimala on suuri investointi ja sillä on pitkä käyttöikä, ja siitäkin syystä voimalasta pidetään ehdottoman hyvää huolta. Taloudellisesti kannattava ydinvoimala on toimiva ja turvallinen ydinvoimala.

Turvallisuuskulttuuri

Ydinvoimala suunnitellaan ja rakennetaan niin, että käyttö on turvallista.