Viranomaiset ja Fennovoima tekevät pelastussuunnitelman

Kuten monien laitosten ja tehtaiden myös ydinvoimaloiden ympäristölle tehdään pelastussuunnitelma.

Ydinvoimalan ympärille määritellään Säteilyturvakeskuksen eli STUKin ohjeen mukainen suojavyöhyke ja varautumisalue. Suojavyöhyke ulottuu noin viiden ja varautumisalue noin 20 kilometrin päähän laitoksesta. Katso tarkemmin maakuntakaavasta (suojavyöhyke on kartassa oleva pyöreähkö, katkoviivalla rajattu alue).

Työmaata ja käyttövaiheessa ydinvoimalaa ympäröi aidattu alue, jonka sisäpuolelle ei turvallisuussyistä pääse. Aidan ulkopuolella elämä jatkuu samanlaisena kuin nytkin: siellä voi marjastaa, sienestää ja mökkeillä kuten ennenkin. Uusia rakennuksia alueelle saa rakentaa sen verran kuin kaavoitus antaa luvan. Suojavyöhykkeelle ei saa rakentaa suuria asutuskeskittymiä tai esimerkiksi sairaaloita.

Fennovoima laatii ydinvoimalalle valmiussuunnitelman, jonka STUK tarkastaa. Alueelliset pelastusviranomaiset laativat yksityiskohtaiset pelastussuunnitelmat suojavyöhykkeelle ja varautumisalueelle.

Fennovoima, pelastusviranomaiset, STUK ja muut valtion viranomaiset tulevat harjoittelemaan pelastussuunnitelman toimeenpanoa yhdessä tasaisin väliajoin.

Turvallisuuskulttuuri

Suojavyöhyke ulottuu noin viiden ja varautumisalue noin 20 kilometrin päähän laitoksesta.