Työterveys ja -turvallisuus

Työturvallisuus on yhteispeliä, jossa jokainen työntekijä kantaa vastuunsa omasta ja muiden turvallisuudesta. Työturvallisuusriskien tunnistamisella, ennalta ehkäisevillä menettelyillä ja koulutuksilla on tärkeä merkitys turvallisen työskentely-ympäristön luomisessa.

Fennovoiman työturvallisuuden johtamisjärjestelmässä on siirrytty noudattamaan uutta ISO 45001 -standardia, jonka sertifikaatti myönnettiin Fennovoimalle tammikuussa 2020. Järjestelmä kattaa Fennovoiman toiminnot Salmisaaressa ja Pyhäjoella sekä kaikki Fennovoiman toiminnot Hanhikivi 1 -projektialueella. RAOS Projectin Hanhikivi 1 -projektialueen työturvallisuusjärjestelmälle myönnettiin ISO 45001 -sertifikaatti lokakuussa 2020. Titan-2:n työturvallisuusjärjestelmä on sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti.

Tehokas riskienhallinta ehkäisee tapaturmia 

Kattavat riskien tunnistamis- ja hallintamenettelyt sekä turvallisuushavaintojen raportointi ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää työturvallisuutta. Arvioimme työturvallisuusriskejä työntekijöihin, toimitiloihin ja Hanhikivi 1 -projektialueeseen kohdistuvien riskien näkökulmista neljästi vuodessa. Lisäksi kannustamme henkilöstöämme tekemään ja raportoimaan huomioita työturvallisuuskulttuurin parantamiseksi. 

Projektialueella kaikki Fennovoiman toimituslaajuudessa työskentelevät urakoitsijat noudattavat Fennovoiman riskirekisteriin perustuvaa kattavaa riskiarviointi- ja hallintamenettelyä. Näin varmistetaan, että riskiarvioinnit ovat yhdenmukaisia ja noudattavat vaatimuksiamme. Myös laitostoimittaja RAOS Project ja pääurakoitsija Titan-2 noudattavat vastaavia riskiarviointi- ja hallintamenettelyjä.

Projektialueella keskeisiä riskejä ovat muun muassa korkealla työskentely, tiedonkulku eri toimijoiden välillä ja työskentely talviolosuhteissa. Projektialueen työkohteiden riskit arvioidaan ennen jokaista työtä. Tunnistetut riskit ja parhaat käytännöt niiden välttämiseksi viestitään kaikille työmaalla toimiville urakoitsijoille ja rakentajille. Kaikilla Fennovoimassa ja Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevillä on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä. 

Varmistamme työturvallisuuskoulutuksilla, että kaikilla Fennovoimassa ja Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevillä henkilöillä on turvalliseen työskentelyyn vaadittavat tiedot ja taidot oikeista työskentelytavoista ja turvallisuuskäytännöistä, ja että kaikki projektialueella työskentelevät käyttävät vaadittavaa suojavarustusta. 

Tarkastukset työmaalla auttavat toiminnan kehittämisessä

Seuraamme työturvallisuuden toteutumista sekä menetelmätasolla että käytännön töissä. Seurannan tavoitteena on toimintatapojen jatkuva kehittäminen ja havaittuihin epäkohtiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa, ennen kuin mitään vahinkoa pääsee tapahtumaan.

Turvallisuusrikkomukset käsitellään tavanomaisen turvallisuushuomio tai onnettomuustutkintamenettelyn mukaisesti. Fennovoimalla on nollatoleranssi alkoholin vaikutuksen alaisena työskentelylle, ja suoritamme työmaalla alkoholitestausta useita kertoja viikossa.