Työterveys ja -turvallisuus

Työturvallisuus on yhteispeliä, jossa jokainen työntekijä kantaa vastuunsa omasta ja muiden turvallisuudesta. Työturvallisuusriskien tunnistamisella, ennalta ehkäisevillä menettelyillä ja koulutuksilla on tärkeä merkitys turvallisen työskentely-ympäristön luomisessa.

Fennovoimassa työturvallisuuden hallinta perustuu työturvallisuusjärjestelmään, joka noudattaa OHSAS 18001 -standardia. Myös RAOS Projectin ja Titan-2:n Hanhikivi 1 -työmaan työturvallisuusjärjestelmät ovat OHSAS 18001 -standardin vaatimusten mukaisia.

Vuonna 2018 Fennovoiman työturvallisuusjärjestelmä auditoitiin sisäisesti ja ulkoisen auditoijan toimesta. Auditoinneissa ei löytynyt poikkeamia.

Tehokas riskienhallinta ehkäisee tapaturmia

Kattavat riskien tunnistamis-ja hallintamenettelyt sekä turvallisuushavaintojen raportointi ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevää työturvallisuutta. Arvioimme työturvallisuusriskejä työntekijöihin, toimitiloihin ja Hanhikivi 1 -työmaahan kohdistuvien riskien näkökulmista.

Työmaalla keskeisiä riskejä ovat muun muassa korkealla työskentely, tiedonkulku eri toimijoiden välillä ja työskentely talviolosuhteissa. Kaikki työmaalla Fennovoiman toimituslaajuudessa työskentelevät urakoitsijat noudattavat Fennovoiman riskireksiteriin perustuvaa kattavaa riskiarviointi- ja hallintamenettelyä.

Seuraamme työturvallisuuden toteutumista sekä menettelytasolla että käytännön töissä. Seurannan tavoitteena on toimintatapojen jatkuva kehittäminen ja havaittuihin epäkohtiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa ennen kuin mitään vahinkoa pääsee tapahtumaan. 

Työturvallisuusriskien hallinta

2018

2017

2016

Riskiarvio suoritettu ennen jokaista työtä

100 %

100 %

100 %

Työperäiset sairaudet

Ei

Ei

Ei

Työtapaturmien ja läheltä piti –tilanteiden tutkiminen

Kaksi tapaturmaa, joista toinen tutkittu määräajassa

Ei tutkimuksia, koska ei poissaoloon johtaneita onnettomuuksia

Kaikki tapaturmat (3kpl) tutkittu 7päivän kuluessa

Korkean riskin työt

Ei

Ei

Ei

Kaksi työtapaturmaa työmaalla

Vuonna 2018 työmaalla kirjattiin yhteensä 494 601 tehtyä työtuntia. Alkuvuodesta työmaalla sattui kaksi poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Yksi henkilö satutti jalkansa ja kätensä peräkärryn töytäistyä häntä auton lähtiessä liikkeelle. Tapaturmasta aiheutui kolmen työpäivän poissaolo. Toinen henkilö loukkasi lievästi selkänsä liukastuttuaan lumisessa maastossa. Tapaturma johti kahden päivän poissaoloon. Vuoden lopussa tapaturmattomia päiviä oli kertynyt yhtäjaksoisesti 299. Fennovoiman omalle henkilöstölle ei sattunut tapaturmia työaikana.

Työtapaturmat työmaalla

2018

2017

2016

Poissaoloon johtaneet tapaturmat*

2

0

3

Menetetyt työpäivät

5

0

9

Tapaturmien keskimääräinen vakavuus (työpäivinä)

2,5

0

3

Tapaturmataajuus (LTIFR)**

4,04

0

8,08

TR/MVR-työturvallisuusindeksi (tavoite: Fennovoiman minimivaatimustaso 90% saavutetaan kaikissa mittauksissa)

Saavutettu 97 %:ssa mittauksista (104/107)

Saavutettu 94 %:ssa mittauksista (99/105)

Saavutettu 95 %:ssa mittauksista (123/129)

Kuolemantapaukset

Ei

Ei

Ei

* a) Tapaturmat, jotka on voitu hoitaa ensiavun keinoin ei ole laskettu mukaan, b) kuolemantapaukset on laskettu mukaan, c) menetetyllä työpäivällä tarkoitetaan kokonaista menetettyä työvuoroa, d) päivillä tarkoitetaan sovittuja työpäiviä, e) laskeminen alkaa työtapaturmaa seuraavana päivänä (1 kokonainen työvuoro). Jos loukkaantunutta henkilöä hoidetaan samana päivänä, kun tapaturma tapahtuu ja henkilö palaa takaisin töihin, tämä lasketaan ensiaputapaukseksi.
** LTIFR lasketaan jakamalla poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonalla työtunnilla. Poissaoloon johtaneeksi työtapaturmaksi lasketaan tapaturma, joka johtaa vähintään yhteen menetettyyn työvuoroon.