Fennovoiman organisaatio kehittyy jatkuvasti

Fennovoimassa kiinnitetään erityistä huomiota yhtiön johtamisjärjestelmän kehittämiseen, henkilöstön osaamisen kasvattamiseen ja organisaation turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Organisaation jatkuvalla kehittämisellä varmistamme, että meillä on hankkeen kaikissa vaiheissa käytettävissä riittävä asiantuntemus ja osaaminen.

Tällä hetkellä Fennovoiman organisaatio kasvaa vauhdilla. Rekrytoimme teollisuuden ja ydinenergia-alan kokeneita ammattilaisia, ja ydinvoima-alan ulkopuolelta rekrytoiduilta henkilöiltä edellytetään vankkaa asiantuntemusta ja kokemusta omalta erityisalaltaan. Asiantuntemuksen jatkuvuuden varmistamiseksi rekrytoimme kokeneiden ammattilaisten lisäksi myös uransa alkuvaiheessa olevia eri alojen asiantuntijoita.

Luvitusvaiheessa eli vuosina 2014-2017 Fennovoiman organisaatiota kasvatetaan rekrytoimalla riittävä määrä asiantuntevaa henkilöstöä vaiheen kannalta keskeisille osaamisalueille, kuten projektinhallintaan, laitostekniikkaan, ydinturvallisuuteen ja laadunhallintaan.

Rakentamisvaiheessa (2018-2023) taas tarvittava osaaminen ja resurssit painottuvat rakentamisen ja asennusten valvontaan ja tarkastustoimintaan. Rakentamisvaiheessa henkilöstöä siirtyy työskentelemään yhä enenevässä määrin laitospaikkakunnalle.

Rakentamisvaiheen lopussa organisaation painopiste muuttuu, kun käyttöhenkilökunnan rekrytointi ja koulutus alkavat. Käyttöorganisaatiota muodostettaessa tullaan hyödyntämään mahdollisimman paljon sitä osaamista, joka on syntynyt ja kehittynyt yhtiöön rakentamisvaiheen aikana.

Fennovoiman arvioitu henkilöstön määrä vuosina 2014–2023


Kesäkuun puolivälissä 2015 Fennovoiman henkilöstövahvuus oli 221 henkilöä ja jo vuonna 2017 henkilöstövahvuuden on arvioitu olevan noin 370 henkilöä. Rakentamisvaiheen lopussa Fennovoiman oman organisaation arvioitu kokonaishenkilömäärän on arvioitu olevan noin 500. Fennovoiman arvioitu henkilöstön määrä vuosina 2014-2023 on esitelty alla olevassa kuvassa.

 

Fennovoiman henkilöstövahvuus luvitusvaiheessa ja rakentamisvaiheessa toiminnoittain


Perehdyttämisellä ja jatkuvalla henkilöstön kouluttamisella varmistetaan, että Fennovoiman henkilöstö tuntee ydinvoima-alan vaatimukset sekä omaksuu ja ylläpitää korkeaa turvallisuuskulttuuria. Henkilöstöä koulutetaan myös ymmärtämään projektimaisen toiminnan sekä projektin kansainvälisen luonteen tuomat erityispiirteet.