Riskeihin varaudutaan ajoissa

Fennovoiman riskienhallinnan tavoitteena on tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä tunnistamalla riskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä tekemällä aktiivisesti korjaavia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Merkittävimmät taloudelliset riskit ydinvoimalaitoksen kehitys- ja rakentamisvaiheessa liittyvät hankkeen kustannusarvion ylittymiseen ja voimalaitoksen käyttöönoton viivästymiseen. Fennovoima on suojautunut näiltä riskeiltä perustamalla oman hankintansa kiinteähintaisiin sopimusmalleihin: yhtiöllä on kiinteähintainen, avaimet käteen sopimus laitostoimittaja RAOS Project Oy:n kanssa koskien Hanhikivi 1 -ydinvoimalan suunnittelua ja toteutusta. Laitostoimittaja on myös sitoutunut hankkimaan projektissa tarvittavan velkarahoituksen.

Voimalaitoksen käyttöönoton viivästymiseen vaikuttavat, merkittävimmät riskit liittyvät rakentamislupahakemusvaiheen toteutukseen sekä hankkeen rakentamisvaiheen etenemiseen. Rakentamislupahakemusvaiheen riskeihin Fennovoima on varautunut kehittämällä menettelytapojaan, henkilöstöään sekä avustamalla laitostoimittajaa lisensiointidokumentaation valmistelussa.

Osana toimitusketjun riskienhallintaa, Fennovoima on ottanut käyttöön alihankintaketjun arviointi- ja hyväksyntämenettelyt.