Vahva turvallisuuskulttuuri on yhteispeliä

Hanhikivi 1 -hankkeessa turvallisuus on keskeisellä sijalla. Turvallisuusajattelun tulee olla vahvaa Fennovoiman oman organisaation lisäksi myös laitostoimittajan, pääurakoitsijan ja alihankkijoiden  ‒ lyhyesti sanottuna kaikkien ydinvoimalaitoksen rakentamisen parissa työskentelevien keskuudessa.

On tärkeää, että Hanhikivi 1 -hankkeessa vallitsee yhteisymmärrys siitä, mitä turvallisuudella tarkoitetaan, ja että jokainen hankkeessa työskentelevä kantaa vastuuta turvallisuudesta.

Yhtenäisen turvallisuusajattelun varmistamiseksi olemme laitostoimittaja RAOS Project Oy:n kanssa sopineet turvallisuusperiaatteista, joita yhdessä edellytämme kaikkien hankkeessa mukana olevien tahojen noudattavan. Hanhikivi 1 -hankkeen keskeiset turvallisuusperiaatteet ovat:
 

Sitoutuminen

Aseta ydin- ja säteilyturvallisuus ensisijalle, kanna vastuuta ja ole esimerkkinä muille.

Tiedostaminen

Tiedä mitä teet, miksi teet ja mitä vaikutuksia tekemiselläsi on.

Läpinäkyvyys

Tee yhteistyötä ja viesti avoimesti.

Jatkuva parantaminen

Ole aloitteellinen, kyseenalaista, pyri koko ajan oppimaan lisää ja käytä oppimaasi tietoa.

Fennovoiman organisaatiossa turvallisuusajattelua pidetään yllä ja nostetaan esiin jatkuvalla avoimella kommunikaatiolla ja koulutuksilla. Uusien työntekijöiden sitouttaminen turvallisuuskulttuuriin alkaa jo heti ensimmäisinä työpäivinä. Fennovoiman kaksi viikkoa kestävässä perehdytyskoulutuksessa ydintekniikkaan ja talon tapoihin perehtymisen lisäksi turvallisuuskulttuurikoulutukselle annetaan paljon painoarvoa.

Nimetyt lähettiläät edistävät turvallisuusajattelua

Turvallisuuskulttuurin edistämiseksi Fennovoimassa on nimitetty myös viiden turvallisuuskulttuurilähettilään ryhmä.

Organisaatiossa erilaisissa tehtävissä toimivat lähettiläät tuovat oman ammattitaitonsa ryhmän käyttöön, edistävät yleistä turvallisuuskulttuuriajattelua Fennovoimassa ja käsittelevät esiin nousseita epäkohtia, huolia ja kehitysehdotuksia.

Vastuu turvallisuudesta kuuluu kuitenkin kaikille. Hyvää turvallisuuskulttuuria luodaan ja ylläpidetään edistämällä kaikkien työntekijöiden sitoutumista turvallisuusajatteluun, sillä turvallisuuskulttuuri on jokapäiväinen valinta ja ajattelutapa.

Turvallisuus edellyttää, että asiat tehdään ohjeistuksien mukaan ja havaittuihin epäkohtiin puututaan viipymättä. Turvallisuuskulttuurin jatkuvan kehittymisen kannalta taas on olennaista, että kyseenalaistamme olemassa olevia käytäntöjä ja kehitämme toimintaamme edelleen.

Meille turvallisuus on toiminnan lähtökohta eikä sen varmistamiseksi ole oikopolkuja.