Hyvinvointi työpaikalla

Haluamme, että Fennovoima on meille kaikille hyvä työpaikka, ja siksi kannamme yhdessä vastuuta työhyvinvoinnista.

Mielestämme korkealaatuinen esimiestyöskentely on avainasemassa henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Esimiestyöskentelyyn kiinnitetäänkin Fennovoimassa paljon huomioita. Taitavan johtamisen ja yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi koulutamme esimiehiämme jatkuvasti.

Projektissa työskenteleminen vaatii joustavuutta ja kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin. Kykymme jaksaa ja palautua erilaisissa työtilanteissa ovat yksilöllisiä ja lisäksi kulloisellakin elämäntilanteella on paljon vaikutusta jaksamiseemme. Sopivan työmäärän ja työajan tasapainon ylläpitämiseksi seuraamme työtunteja ja kiinnitämme huomiota työstä palautumiseen.

Fennovoimalla on niin ikään käytössä varhaisen välittämisen -toimintamalli työntekijöiden hyvän työkyvyn ylläpitämiseksi. Mallin mukaisesti sairaspoissaoloja seurataan ja niihin reagoidaan nopeasti, jotta ratkaisua vaativiin tilanteisiin voidaan pureutua ajoissa. Työhyvinvoinnin tasoa seurataan yhteistyössä työterveyden kanssa ja muun muassa Työterveyslaitoksen ParTy®-kyselyn avulla.

Vaikka innostava ja mielekäs työ vie helposti mukanaan, sen ei tule olla kaikki kaikessa. Onnistunut työn ja perheen yhteensovittaminen näkyy hyvinvointina työpaikalla, ja siksi pyrimme helpottamaan tasapainon saavuttamista esimerkiksi erilaisilla työaika- ja työjärjestelyillä, yksilöllisillä joustoilla sekä esimiehiä valmentamalla. Liukuvan työajan ansiosta fennovoimalaisilla on mahdollisuus järjestää työ- ja vapaa-aikaansa itselleen parhaiten sopivalla tavalla ja liukumaan kertyneitä tunteja saa pitää myös kokonaisina vapaapäivinä.

Fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi kannustamme työntekijöitämme liikkumaan ja osallistumaan. Fennovoiman henkilöstön urheilukerho kokoontuu aktiivisesti testaamaan erilaisia urheilulajeja ja osallistumme yhdessä myös erilaisiin liikunnallisiin kampanjoihin. Liikunnallisen toiminnan lisäksi myös kulttuuriaktiviteetteihin osallistumista tuetaan ja siihen kannustetaan.