Työmaan työturvallisuuteen panostetaan

Fennovoimalle työturvallisuus niin toimitiloissa kuin työmaalla on tärkeä asia. Haluamme parhaamme mukaan vaikuttaa työmaan työturvallisuuden kehittämiseen. Fennovoima luo ja valvoo työmaan työturvallisuusmääräyksiä yhteistyössä työmaan pääurakoitsijoiden kanssa.

Tehokkaat riskien hallintaprosessit ja ennakoiva riskeihin puuttuminen ovat keskeisessä asemassa turvallisen työympäristön luomisessa. Tavoitteenamme työmaalla on nolla tapaturmaa, ja siksi edellyttämme kaikkien työmaalla työskentelevien sitoutuvan tapaturmia ennaltaehkäiseviin nolla tapaturmaa -periaatteisiin. Kenenkään terveys ja turvallisuus eivät saa vaaraantua Hanhikivi 1 -projektissa työskentelyn aikana.

Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevillä on oltava voimassa oleva kulkulupa. Fennovoiman järjestämässä työturvallisuuskorttikoulutuksessa työntekijöille perehdytetään yhteisen työmaan keskeiset pelisäännöt sekä yleiset työturvallisuusohjeet. Haluamme myös kannustaa kaikkia alueella työskenteleviä avoimeen keskusteluun ja yhteistyöhön työnturvallisuuden kehittämiseksi työmaalla.