Työmaarekisteri

Harmaan talouden torjunta on keskeinen tavoite Hanhikivi 1- rakennustyömaan hallinnassa. Fennovoiman keskeinen työkalu harmaan talouden torjunnassa on työmaarekisteri, jonka avulla voidaan valvoa, että kaikkien työmaalla toimivien alihankintaketjun yritysten ja työntekijöiden osalta vaadittavat tiedot ovat kunnossa. Tavoitteenamme on, että työmaalla ei työskentele yhtään rekisteriin kirjaamatonta henkilöä tai yritystä.

Työmaarekisterin avulla pyrimme takaamaan lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen. Verottajalle tehtävien ilmoitusten lisäksi Fennovoima pystyy toimittamaan aluehallintovirastolle reaaliaikaisen tiedon työmaalla työskentelevistä, heidän saamastaan perehdytyksestä ja työturvallisuudesta työmaalla.

Käytännössä työmaarekisteri on ajantasainen keskitetty rekisterijärjestelmä, joka sisältää työmaalla olevien yritysten, niiden välisten sopimusten, työntekijöiden ja tunnisteiden tiedot ja tarvittavat prosessit niiden hallinnointiin. Järjestelmässä on runsaasti automatisoituja ja näin ollen suuren työmaan hallintaa helpottavia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi yritysten tilaajavastuutietojen automaattinen tarkistus. Järjestelmä mahdollistaa myös reaaliaikaiset työntekijätarkastukset työmaalla.

Kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden on oltava sopimuksellisessa työsuhteessa alihankintaketjussa olevaan yritykseen, jolla taas on urakkasopimus jonkun toisen työmaalla toimivan yrityksen kanssa. Sopimuksissa ei saa olla aukkoja ja alihankintaketjun on oltava eheä, jotta työmaalle töihin pyrkivälle henkilölle voidaan Fennovoiman järjestämän tulokoulutuksen jälkeen myöntää henkilökohtainen kulkulupakortti. Kulkulupakortti oikeuttaa itsenäiseen kulkuun, työskentelyyn ja läsnäolon leimaamiseen työmaalla, ja se on aina oltava näkyvillä työmaalla liikuttaessa.