Ydinturvallisuus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistamisessa laitostekniikka ja turvallisuuskulttuuri kulkevat käsi kädessä. Samalla kun teknisen suunnittelun myötä varmistumme laitoksen turvallisuudesta, kehitämme pitkäjänteisesti turvallisuuskulttuuria hankkeen yhteisten turvallisuusperiaatteiden mukaiseksi.

Laitoksen turvallisuudesta varmistutaan suunnitteluvaiheessa ennen rakentamisen aloittamista. Tällä hetkellä laitossuunnittelussa on edelleen muutamia ydinturvallisuuden kannalta merkittäviä avoimia asioita. Näistä keskeisimpiä ovat ulkoisiin ja sisäisiin uhkiin varautuminen, toiminnallinen turvallisuussuunnittelu ja laitoksen sijoittaminen laitospaikalla kalliossa olevat ruhjevyöhykkeet huomioiden. Pyrimme ratkaisemaan keskeisimmät avoimet kysymykset kevään 2019 aikana kehityssuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoa edistymisestämme STUKin alustavassa turvallisuusarviossa esiinnostettuissa kysymyksissä löydät vuoden 2018 vastuullisuusraportistamme. 

Turvallisuuskulttuuria kehitetään pitkäjänteisesti

Fennovoiman turvallisuuskulttuurin kehittäminen perustuu turvallisuuskulttuuriohjelmaan, jonka avulla sisällytämme turvallisuuskulttuurin yhtiön rakenteisiin ja käytäntöihin, päätöksentekoon ja päivittäiseen työhön.

Valmiutemme omasta ja toimitusketjun turvallisuuskulttuurista huolehtimiseen on hankkeen tässä vaiheessa hyväksytyllä tasolla VTT:n vuonna 2017 toteuttaman riippumattoman arvion mukaan. Toimenpiteitä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi vaaditaan kuitenkin kaikilta hankkeeseen osallistuvilta tahoilta. Jatkamme järjestelmällistä kehitystyötä laitoksen koko elinkaaren ajan.

Hanhikivi 1 -työmaalla turvallisuuskulttuurin tilasta tehtiin syksyllä 2018 diplomityötutkimus, johon osallistui yhteensä 126 työmaalla eri yrityksissä ja tehtävissä työskentelevää henkilöä. Keskeisimpinä tutkimustuloksina todettiin, että työmaalla toimivien yritysten välistä yhteistyötä tulisi parantaa ja päätöksenteon ja töiden toteuttamisen läpinäkyvyyttä lisätä.