Käytönaikaiset vaikutukset vähäisiä

Ydinvoimalaitoksen käyttövaiheessa vaikutukset ympäristölle ovat vähäiset.

Eniten vaikuttaa jäähdytysvesi aivan sen purkualueen läheisyydessä. Jäähdytysvesi lämpenee ydinvoimalassa käydessään noin 10 astetta ennen kuin se lasketaan takaisin mereen. Lue jäähdytysvedestä lisää.

Hanhikiven niemen edustan merialue on avoin, ja vedessä on niukasti ravinteita. Tehtyjen selvitysten perusteella on arvioitu, että lämmenneen veden aiheuttama rehevöityminen jää vähäiseksi jäähdytysveden vaikutusalueella. Selvä meriveden lämpötilan nousu rajoittuu aivan purkupaikan lähialueelle.

Jäähdytysvedellä on arvioitu olevan paikallisia vaikutuksia kalastukseen ja kalakantoihin. Viileässä vedessä viihtyvät kalat osaavat kiertää lämmenneen vesialueen. Vesi pysyy talvella sulana jäähdytysveden purkualueella, jolloin tällä alueella ei voi enää kalastaa jäältä. Toisaalta tämä pidentää avovesikalastuskautta.