Ympäristötutkimukset Hanhikiven niemellä

Fennovoima on tehnyt monipuolisia selvityksiä usean vuoden ajan. Selvitykset jatkuvat rakentamisen aloittamiseen saakka, ja osaa jatketaan ydinvoimalan elinkaaren loppuun saakka. Tutkimuksista saadaan tarvittavaa tietoa tulevien lupien hakemista sekä rakentamisen ja rakenteiden suunnittelua varten.

Tutkimuksia tehdään maalla ja merellä.

Maa-alueella on tehty pohja- ja seismisiä tutkimuksia, joilla on tutkittu kallion ja pohjaveden pinnan tasoja ja ominaisuuksia sekä maakerrosten paksuuksia. Näistä tutkimuksista saadaan tarkentavaa tietoa mm. ydinvoimalan jäähdytysvesitunnelien reittien suunnitteluun.

Merellä on tutkittu muun muassa merenpohjaa poraten, pintasukelluksin ja lentokoneesta mitaten. Lisäksi teemme muun muassa merigeologisia tutkimuksia.

Lisäksi alueella on tehty esimerkiksi kalatalousselvitys ja poikastuotantotutkimuksia sekä selvitetty kalaston rakennetta.

Teetämme tutkimukset ja selvitykset eri asiantuntijakonsulteilla.

Lue lisää tarkentavista selvityksistä uutisarkistosta ja paikallisosiosta. Lisää tietoa voi kysyä myös Pyhäjoen-toimistoltamme.


Kala- ja vesitutkimus Oy on jatkanut vuosittaisia koekalastuksia Hanhikiven niemen edustalla.