Ympäristövaikutusten hallinta

Fennovoimalla on käytössään ympäristöjärjestelmä, jonka avulla varmistamme, että rakentamisen aikaiset ympäristöhaitat ovat hallinnassa ja jäävät mahdollisimman pieniksi. Järjestelmässä määritellään muun muassa ympäristöhallinnan tavoitetaso, vaatimukset ja kunkin toimijan vastuut.

Ympäristöjärjestelmää kehitetään jatkuvasti vastaamaan laitospaikan muuttuvia olosuhteita. Kartoitamme alati ympäristöriskejä ja tarkkailemme ympäristön tilaa, jotta pystymme tarvittaessa tekemään muutoksia rakennustoimiin ennen kuin mitään vahinkoa ehtii tapahtua. Lupaehtoisen ympäristövalvonnan lisäksi teemme työmaalla myös omaehtoista ympäristövalvontaa. Seuraamme esimerkiksi läheisten suojelualueiden melu- ja pölytasoja.

Fennovoiman ympäristökoordinaattori valvoo ympäristövaatimusten täyttymistä Hanhikiven niemellä. Ympäristökoordinaattori toimii yhteistyössä pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kanssa varmistaen, että rakennustyömaan toiminta täyttää suomalaisen ympäristölainsäädännön ja -lupien vaatimukset, ja että työmaalla noudatetaan järjestelmällisesti hyviä käytäntöjä. 

Kaikille työmaalla työskenteleville pakollisissa tulokoulutuksissa työntekijät koulutetaan ja ohjeistetaan huomioimaan liikkumisen rajoitukset luonnossa ja luonnonsuojelualueilla. Rakentamisen aikana työmaa-alueet rajataan aidoilla ja merkinnöillä. Pääsy laitosalueen ranta-alueille ja muille työmaa-alueille, joilla esiintyy suojeltavia lajeja ja luontokohteita, estetään aidoin ja merkinnöin.