Kestävän energiantuotannon puolesta

Satsaamalla kaikkeen vähäpäästöiseen sähköntuotantoon Suomessa voidaan tuottaa sähköä kotimaan kasvavaan tarpeeseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja samalla sähkön toimitusvarmuutta parantaen.

Raportin kohokohdat

Vastuulliset toimintatavat

Ydinturvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus

Organisaation kehittäminen ja työskentely Fennovoimassa

Vastuullista energiaa

Vastuullisuusohjelmamme tavoitteet on merkitty raportissa tällä merkillä.

Vuoden 2017 vastuullisuusraportin verkkojulkaisu on siirretty sellaisenaan uudelle alustalle lokakuussa 2018. Vastuullisuuraportti on julkaistu 21. maaliskuuta 2018.