Ydinvoima on erinomainen tapa tuottaa sähköä.

Ydinvoimalla on monia hyviä ominaisuuksia. Se on luotettava tapa tuottaa suuria määriä sähköä suhteellisen pienellä pinta-alalla ja vähäisillä vaikutuksilla ympäristöön. Viidennes suomalaisten kuluttamasta sähköstä tuotetaan ydinvoimalla.

Ydinvoimalaitos

Selvitä miten ydinvoimalaitos toimii, ja miten sen avulla tuotetaan sähköä.

Ydinpolttoaine

Hanhikivi 1 -laitoksella on kahden vuoden kulutusta vastaava polttoaineen varmuusvarasto, jolla turvataan se, että laitos voi jatkaa toimintaansa kaikissa oloissa.

Sähkö ja taivas -brändikuva

Loppusijoitus

Mitä tapahtuu käytetylle ydinpolttoaineelle? Sen sijoittaminen on tarkoin harkittua ja aikataulutettu alkamaan aikaisintaan vuonna 2090. 

 

Myyttejä ja vastauksia ydinvoimasta

Myytti 1: Ydinvoima on vanhanaikaista teknologiaa.

Ydinvoima on tuorein energiamuoto, jonka ihminen on keksinyt. Fennovoiman ydinvoimalasta rakennetaan yksi maailman moderneimmista ja turvallisimmista ydinvoimalaitoksista.

Myytti 2: Suomalainen uusiutuva energia on aurinko- ja tuulivoimaa.

Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisesta uusiutuvasta energiasta tuotetaan vesivoimalla sekä biomassalla, eli puuta, hakkuujätettä ja muuta eloperäistä jätettä polttamalla.

Myytti 3: Fossiilisista energianlähteistä voidaan luopua siirtymällä uusiutuvaan energiaan.

Tuotannoltaan vaihtelevat sähköntuotantomuodot vaativat kumppanikseen toisen energiamuodon, esimerkiksi vesivoiman tai fossiilisen maakaasun. Luotettavaa, uusiutuvaa energiatuotantoa kuten vesivoimaa on mahdollista lisätä vain vähän. Yksikään maa ei ole onnistunut merkittävästi vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ilman ydinvoimaa.

Myytti 4: Ydinvoima estää uusiutuvan energian investointeja.

Ydinvoima ja uusiutuvat eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Kaikkia keinoja varmasti tarvitaan urakassa, jossa korvataan fossiiliset energianlähteet.

Myytti 5: Ydinvoima on kallista.

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen vaatii paljon pääomaa, mutta sen käyttökulut ovat pienet. Laitokset ovat pitkäikäisiä, joten niitä täytyy korvata harvoin uusilla. Hanhikivi 1 tuottaa valtavan määrän päästötöntä sähköä 60-vuotisen käyttöikänsä aikana.

Myytti 6: Ydinjäte on ongelma.

Käytettyä polttoainetta syntyy määrällisesti vähän, ja sitä käsitellään niin, ettei siitä ole vaaraa ympäristölle. Suomi on edelläkävijä maailmassa ydinjätteen loppusijoituksessa. Varat ydinjätteen loppusijoitukseen kerätään ja rahastoidaan käytön aikana sähkön hinnasta.