Käytetty ydinpolttoaine

Fennovoima toimitti kesäkuussa 2016 omaa loppusijoituslaitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman työ- ja elinkeinoministeriölle. YVA-ohjelmalla Fennovoima täydensi ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemustaan ja täytti sille vuoden 2010 periaatepäätöksessä asetetun ehdon. YVA-ohjelmassa Fennovoima nimesi kaksi vaihtoehtoista paikkaa omalle loppusijoituslaitokselleen, Eurajoen ja Pyhäjoen.

Samana kesänä Fennovoima aloitti yhteistyön Posivan tytäryhtiön Posiva Solutions Oy:n kanssa solmimalla 10-vuotisen palvelusopimuksen. Sopimuksen myötä Posivan osaaminen pystytään hyödyntämään Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa.

Fennovoiman tavoitteena on pitkän aikavälin yhteistyö Posivan sekä ydinjätehuoltovelvollisten (TVO ja Fortum) kanssa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa.

Käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikan valinta tulee ajankohtaiseksi 2040-luvulla. Loppusijoituspaikan valinnan edellytyksenä on eduskunnan myönteinen periaatepäätös sekä kyseessä olevan kunnan puoltava lausunto.

Valinnan jälkeen kallioperän ominaisuuksien tutkimukset jatkuvat valitulla loppusijoituspaikalla. Loppusijoituslaitoksen tutkimus-, suunnittelu- ja kehitystyötä jatketaan laitoshankkeen koko elinkaaren ajan.

Loppusijoitushankkeen arvioitu kokonaiskesto on yli 100 vuotta. Fennovoiman käytetyn polttoaineen loppusijoitus alkaa aikaisintaan 2090-luvulla.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Posivan tiedote 22.6.2016

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 22.6.2016

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 30.1.2018