Maailmassa on runsaasti uraania.

Uraania esiintyy pieninä pitoisuuksina lähes kaikkialla.

Uraanin energiasisältö on suuri, joten sitä voidaan tulevaisuudessa kerätä kannattavasti jopa merivedestä. Tällä hetkellä tiedossa olevat uraaniesiintymät riittävät noin 80 vuodeksi nykyisille reaktoreille.

Ydinjätteestä eli käytetystä polttoaineesta, köyhdytetystä uraanista ja toriumista voidaan hyötöreaktoreilla tuottaa maailmalle sähköä sadoiksi vuosiksi. Uraanin louhinnan ympäristövaikutukset ovat samaa luokkaa kuin kaivostoimintojen ympäristövaikutukset yleensä. Lisäksi lähes puolet uraanista tuotetaan jo nyt louhimalla se suoraan maasta ilman erityisiä kaivostoimintoja.