Ydinvoima on puhdasta

Ydinvoima on luotettava tapa tuottaa päästötöntä sähköä.

Ydinenergian elinkaaripäästöt ovat samaa luokkaa kuin tuulivoimalla ja noin sadasosa hiilivoiman päästöistä. Polttoaineena käytettävän uraanin energiatiheys on yli miljoona kertaa suurempi kuin fossiilisilla polttoaineilla. Siksi jätettä syntyy erittäin vähän ja se käsitellään aivan toisella huolellisuudella kuin muiden energialähteiden tuottama jäte. Ydinvoima on cleantechia parhaimmillaan.