Ydinvoima on tätä päivää ja tulevaisuutta

Nykyään ydinvoimalla tuotetaan lähes puolet Euroopan vähähiilisestä energiasta. YK:n alaisuudessa toimivan hallitustenvälisten ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan ydinvoima on osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Nykyisten kevytvesireaktoreiden lisäksi maailmalla kehitetään erilaisia reaktorityyppejä: pieniä sarjatuotantoisia reaktoreita paikallisiin tarpeisiin ja kapasiteetin joustaviin lisäyksiin, korkealämpöreaktoreita teollisuuden prosessilämmön tai esimerkiksi synteettisen vedyn tuotantoon sekä käytettyä ydinpolttoainetta hyödyntäviä hyötöreaktoreita. Ydinenergia-ala kehittyy nopeasti, jotta se voi vastata entistä paremmin ilmastonmuutoksen haasteisiin ja tulevaisuuden energiatarpeisiin.