Ydinvoima on skaalautuvaa ja nopeasti rakennettavaa.

Ydinvoima on historiankin näkökulmasta selvästi nopein tapa siirtyä hiilettömään energiantuotantoon.

Uuden ydinvoimalaitoksen rakentaminen vie aikaa, koska hankkeet ovat yleensä erittäin laajoja, monimutkaisia ja tarkasti säänneltyjä. Valmis ydinvoimalaitos kuitenkin tuottaa valtavan määrän päästötöntä energiaa vuosikymmenien ajan. Siksi ydinvoiman rakentaminen on keskeistä puhtaampaan energiantuotantoon siirtymisessä yhdessä muiden vähäpäästöisten energialähteiden kanssa.